Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby filtrace vzduchu 

    Valenta, Jiří
    Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...