Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel 

    Prokop, Vít
    Tato bakalářská práce na téma Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel je rozdělena na dvě části. V první části se bude zabývat otázkami řiditelnosti a stability letadel. Druhá část potom bude obsahovat přehled významnějších ...