Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití pravítka pilota v praxi obchodního pilota 

    Vasiluk Hillová, Monika
    Cílem bakalářská práce je sestavení stručného přehledu jednotlivých navigačních úloh, které může obchodní pilot řešit na navigačním počítadle. Práce obsahuje podrobné popisy řešení navigačních příkladů na tomto zařízení. ...