Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti plošným tvářením 

    Zíka, Luboš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby součásti plošným tvářením, konkrétně tažením plechu. Cílem práce je teoretický rozbor technologie tažení plechu. Na základě provedených výpočtů je navržen polotovar a ...