Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

    Zahálka, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...