Now showing items 1-1 of 1

  • Houževnatost kovových materiálů a její zkoušení 

    Michalisko, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o houževnatosti, jako mechanické vlastnosti kovových materiálů. Definuje houževnatost a její projevy. Popisuje tranzitní chování některých kovů pří statickém a dynamickém zatížení. Dále práce ...