Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK 

    Zháňal, Jan
    K základním vlastnostem mobilního robotu patří schopnost pohybu a lokalizace v okolním prostředí. Tato práce se zabývá lokalizací i mapováním okolí jedním robotem, také označovaná jako SLAM (Simultaneous Localization and ...