Now showing items 1-1 of 1

  • Údržba letadel 

    Phung, Nhu Binh
    Tato práce je shrnutím dosavadních znalostí dané problematiky a zhodnocením aktuálního stavu v procesu tvorby plánu údržby malého dopravního letounu i uvést charakteristiku a aplikovatelnost nedestruktivních metod kontroly ...