Now showing items 1-1 of 1

  • Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace 

    Adamčík, Martin
    Cieľom predloženej bakalárskej práce je priblíženie možností triedenia mikročastíc podľa veľkosti zŕn materiálu a vymodelovanie konkrétneho triediča a jeho častí v 3D systéme. Práca detailne popisuje metódu vzduchovej ...