Now showing items 1-1 of 1

  • Měřící systémy závodních automobilů 

    Job, Štefan
    Tato práce se zabývá měřicími systémy závodních automobilů. Cílem této práce je popsat v současné době používané dataloggery, určit jaké veličiny se snímají a jakou informaci poskytují řidiči nebo závodnímu inženýrovi. ...