Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování pomocí L-systémů 

    Janoutová, Růžena
    Tato práce pojednává o L-sytémech a jejich praktickém využití. Prácí můžeme pomyslně rozdělit na dvě části - teoretickou a aplikovanou. V teoretické části, tj. v první kapitole, se zabýváme samotnými L-systémy. Nachází se ...