Now showing items 1-2 of 2

  • Datová rukavice: realizace s využitím FSR sensorů a mikrokontroleru 

    Trnkócy, Tomáš
    Tato práce se zabývá realizací projektu Datová rukavice. V první části jsou uvedeny vlastnosti jednotlivých částí rukavice, jako jsou ohybové senzory, akcelerometr či mikrokontrolér. Následně je provedena úvaha nad rozmístěním ...
  • Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka 

    Trávníček, Ivo
    Práce se zabývá návrhem a testováním Multifunkční záznamové, měřicí a řídicí jednotky. Jednotka je založena na mikrokontroléru ATmega, který byl programován v jazyce C. Jednotka obsahuje funkce pro měření fyzikálních ...