Now showing items 1-1 of 1

  • Nedestruktivní metody kontroly vybraných dílů letadla 

    Kníř, Jakub
    Obor nedestruktivního zkoušení (NDT) je rozsáhlou vědou. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do metod NDT. V žádném případě nemůže postihnout tuto problematiku celou, protože ta je souhrnem mnoha věd, na kterých pochopení ...