Now showing items 70-89 of 396

 • Hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. 

  Suchomelová Vašíčková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá metodami finanční analýzy a jejich použitím při hodnocení ekonomické a finanční situace podniku. Diplomová práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a praktické. V teoretické části ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci podniku PULCO, a. s.. Prostřednictvím analýzy vněšjího a vnitřního prostředí podniku a finanční analýzy je posouzeno zdraví firmy. Po provedení analýz následuje komentář výsledků ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kovárník, František
  Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat ekonomickou situaci společnosti LIPAN A. EURO, a.s. Pro posouzení jsou v práci využity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Bartálová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti společnosti Aeroservis, s.r.o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2006 – 2009 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické přidané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vicenová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomického zdravia podniku JAKOS, a.s. v rokoch 2005-2008. Využité boli vybrané metódy finančnej analýzy. Na základe zistených výsledkov navrhujem opatrenia, ktoré by mali viesť ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Protivová, Irma
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti Veletrhy Brno, a. s. v letech 2005 až 2008 s použitím vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh možného řešení, který má vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Simandl, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sigmundová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Z Studio s.r.o. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje doporučení a návrhy možných řešení ke zlepšení stávajícího stavu a upevnění ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šimbera, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti REDA a.s. v letech 2006 – 2008. Bude provedena finanční analýza na základě teoretických poznatků, která nám pomůže vytvořit hodnocení této společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vávrová, Martina
  Tato diplomová práce zachycuje, popisuje a analyzuje finanční situaci FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006-2009 za pomoci vybraných metod finanční analýzy, analýzy firmy a analýzy okolí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čoupek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku formou finanční analýzy. Cílem diplomové práce je navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace v následujícím období.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kordula, Michal
  Hlavním tématem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace u stavební společnosti Subterra a.s. v období let 2006 až 2008. Po úvodní charakteristice společnosti a stručném představení problematiky je provedena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Lino, s.r.o. v období mezi lety 2004 a 2009 s využitím specifických ukazatelů finanční analýzy. Na základě analýzy výchozí situace firmy a finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kühnová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a hodnotí finanční zdraví společnosti Pramet Tools, s. r. o. v letech 2004 - 2008. Cílem práce je aplikovat základní metody finanční analýzy k analýze finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bezděková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kölblová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Znovín Znojmo, a.s. v letech 2005 – 2008 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných problémových oblastí jsou formulovány návrhy opatření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štěpánková, Lucie
  Cílem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního hospodaření akciové společnosti Autic a formulace návrhů na zlepšení finanční situace v problémových oblastech. V průběhu jejího zpracování nalezly uplatnění zejména ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Červenka, Ondřej
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Lukrom, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu byly použity podniková data z období 2006 – 2008. Diplomová práce předkládá návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...