Now showing items 263-282 of 396

 • Plán změny ICT infrastruktury v kancelářské budově 

  Sokol, Jan
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě a plán jejího zavedení pro správní budovu firmu Markagro s.r.o. Návrh bude obsahovat veškeré informace potřebné pro zavedení nové datové infrastruktury. Plán jejího ...
 • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

  Fábiková, Ľubomíra
  Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...
 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Podnikatelský plán 

  Šillerová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti potravinářského průmyslu. Firma se zabývá domácí výrobou a prodejem slaného a sladkého pečiva. Hlavní činností je výroba plněných ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán 

  Kostková, Mária
  Obsahom diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského zámeru malej pekár-ne. Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa najskôr zaoberám podnikateľským prostredím štátu, v ktorom bude hospodárska ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Podnikatelský plán 

  Talaš, Radek
  Tato práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který se bude zabývat možnostmi vstupu na současný trh stravenek v České republice. Pro vstup na tento trh by měla posloužit nová forma stravenky - elektronická stravenka.
 • Podnikatelský plán na založení domova pro seniory 

  Veselská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení domova pro seniory. Cílem této práce je ověřit, zda v současné době lze podnikat s vidinou zisku v oblasti poskytování ubytovacích a sociálních služeb pro osoby ...
 • Podnikatelský plán na založení hokejové školy 

  Vlašín, Jan
  Tato diplomová práce představuje návrh podnikatelského záměru na založení hokejové školy. Teoretická část vymezuje pojmy jako podnikatel, podnikání, právní formy podnikání a analyzuje strukturu podnikatelského plánu. V ...
 • Podnikatelský plán na založení jazykové školy 

  Žatek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení malé regionální jazykové školy. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace trhu a dalších analýz, obsahuje návrh řešení, který firmě ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Dvořáček, Tomáš
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem florbalového vybavení. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Pardubicích. V práci jsou vyhodnoceny ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Jurík, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na založení společnosti 123fotky s.r.o., která bude provozovat internetovou mikrofotobanku. To znamená fotobanku, prodávající fotografie pod nevýhradní licencí ...
 • Podnikatelský plán restaurace 

  Ingrová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vytvoření nové stylové restaurace v konkrétní lokalitě, tedy v mikroregionu Nový Dvůr. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska ...
 • Podnikatelský plán výrobního podniku 

  Borovská, Veronika
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu.
 • Podnikatelský záměr 

  Michalec, Martin
  Předmětem diplomové práce je problematika týkající investic v podobě podnikatelského záměru, jako nástroj sloužící k co nebližšímu zhodnocení skutečné situace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. a v oblastech její ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sudová, Sabina
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení baby - kavárny. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu, právními a ekonomickými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kunstová, Petra
  V mé diplomové práci se zabývám zhotovením podnikatelského záměru na vybudování autolakovny. Práce vychází ze shromážděných informací, obsahuje analýzy současného stavu obecného i oborového prostředí a vyhodnocení dosavadní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fukátko, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení obchodu s městskými koly. Její první část je více teoretická a je zaměřena na analýzu okolí firmy. V druhé části je vypracována hlavní část podnikatelského plánu.