Now showing items 327-346 of 396

 • Realizace internetového obchodu 

  Zháněl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou způsobu prodeje odborné literatury a navrhuje řešení, jak realizovat internetový obchod za podmínky minimálních nákladů. Zaměřuje se na propagaci nabídky využitím online nástrojů a ...
 • Rozdíly mezi českou a slovenskou účetní legislativou 

  Petríková, Monika
  Diplomová práca rieši a analyzuje rozdiely medzi českou a slovenskou účtovnou legislatívou. Porovnáva najmä Zákon o účtovníctve v Českej a Slovenskej republike, České účtovné štandardy a Opatrenie MF SR zaoberajúce sa ...
 • Rozvoj ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti střední školy 

  Konečný, Jan
  Cílem práce je vytvořit návrh počítačové sítě a počítačových učeben pro Gymnázium a Střední odbornou školu Frýdek-Místek. Je v ní popsán také harmonogram celého projektu a včetně jeho finančního zhodnocení.
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě 

  Hlaváč, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje, s důrazem na část vzdělávání zaměstnanců v podniku UNISTAV a. s. V současnosti se stává péče o rozvoj lidských zdrojů jednou z nejdůležitějších činností personální práce. ...
 • Rozvoj personálního řízení společnosti S & K Tools spol. s r.o. 

  Hejkrlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností prováděných ve společnosti S & K TOOLS spol. s r.o.. Součástí diplomové práce je průzkum spokojenosti zaměstnanců, který jsem provedl a detailně vyhodnotil. Na ...
 • Řešení konfliktů ve firmě ČEBAV s.r.o. 

  Kejvalová, Kateřina
  Diplomová práce „Řešení konfliktu zaměstnanců ve firmě ČEBAV s.r.o.“ je zaměřena na příchod nových mladých lidí do již zaběhnuté firmy. Jedná se o rodinné příslušníky majitelů firmy, kdy došlo k zaměstnání dcery jednoho ...
 • Řízení e-governmentu města 

  Příborská, Lucie
  Má diplomová práce se zabývá návrhem e-governmentu města Kuřim. Cílem práce je poskytnout potřebné informace k dané problematice, navrhnout zlepšení stávajícího stavu a zajistit tak efektivnější komunikaci úřadu.
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Řízení mezinárodního neziskového projektu 

  Voráčová, Monika
  Cílem diplomové práce je analýza mezinárodního projektu a optimalizace projektového řízení. Tato diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Na základě analýzy je identifikován současný stav řízení neziskového ...
 • Řízení projektu financovaného grantovým programem 

  Machala, Michal
  Táto práca sa zaoberá riadením projektu “Obnova náučného chodníka Baba“ financovaného grantovým programom nadácie Ekopolis.
 • Řízení rizik spojených s udržitelností projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Tošovská, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na projekt financovaný strukturálním fondem EU a určení procesů řízení rizik, které by mohly zajistit udržitelnost projektu, jež je vyžadována poskytovatelem dotace. Autor prochází celým procesem ...
 • Specializovaný elektronický obchod 

  Turák, Miroslav
  Tato diplomová práce byla napsána s cílem vytvořit model řešení specializovaného elektronického obchodu zaměřeného na prodej textilu. Součástí práce je model řešení, ekonomická stránka projektu a návrh propagace projektu.
 • Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce 

  Stojaspol, Ondřej
  Tato diplomová práce „Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce“ si klade za cíl přiblížit aktuálně diskutovaný pojem sociální odpovědnosti – CSR (Corporate Social Responsibility). Tento problém analyzuje ...
 • Stategické rozhodování o investičním projektu 

  Žďárská, Zuzana
  Diplomová práce "Strategické rozhodování o investičním projektu Kasárna Slatina" je zaměřena na využití metod rozhodovací analýzy při řešení rozhodovacího problému v rámci revitalizace armádního brownfield Kasárna Slatina. ...
 • Statistické metody pro popis provozu restaurace 

  Novotná, Lenka
  Práce je napsána za účelem ukázky využití statistických metod pro popis vývoje ekonomických procesů v podniku. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky o regulačních diagramech a časových ...
 • Strategická analýza podniku a doporučení opatření pro jeho další směřování 

  Chvojková, Lucie
  Cílem této práce bylo zhodnotit předešlou a současnou situaci tržního postavení společnosti K. s.r.o., včetně komparace prvků strategického řízení dosavadního i nového managementu firmy. U analyzované firmy byla provedena ...
 • Strategická koncepce malé distribuční firmy 

  Brázda, Lukáš
  Cílem diplomové práce bude navrhnutí strategie a vytvoření plánu malé distribuční firmy , aby byla nadále chopna udržet si své postavení na trhu, byla konkurenceschopná a vykazovala udržitelný rozvoj.
 • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

  Maleček, Jan
  Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.
 • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

  Dobiášková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...
 • Studie logistiky opatřování pro organizaci poskytující služby 

  Mazůrek, Václav
  Diplomová práce využívá teoretické znalosti logistiky opatřování a aplikuje je na konkrétní podnikatelský subjekt. Získané informace jsou využity k návrhům na zlepšení při alokování dodavatelů a řízení zásob. Analýza ...