Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

    Maleček, Jan
    Diplomové práce se zabývá navržením strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského družstva. Cílem této strategie je návrh projektu, který by měl zajistit lepší pozici podniku na trhu.