Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Říha, Michal
    Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je získat, analyzovat a využít informace pro vytvoření návrhů, ...