Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh programu měření spokojenosti zákazníků 

    Macháčková, Radka
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků ...