Now showing items 1-1 of 1

  • Marketing v elektronickém obchodě 

    Bártová, Dana
    Diplomová práce se zamuje na marketing v pomrn nové sfée a to marketing na internetu. Specifikuje konkrétní nedostatky internetového obchodu a navrhuje nkolik podstatných krok pro pokroilejší fungování již existujícího ...