Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Pavlíčková, Lucie
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Adélka, a.s. v období mezi lety 2004 a 2009 s využitím specifických ukazatelů finanční analýzy. Na základě analýzy výchozí situace firmy a finanční ...