Now showing items 1-13 of 13

 • Konkurenční strategie firmy 

  Čech, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie střední firmy působící ve strojním průmyslu. Práce analyzuje současný stav a celkové vnitřní prostředí ve vztahu k prostředí vnějšímu. Za pomocí stanovených ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu XY 

  Hrubeš, Tomáš
  Cílem této práce je návrh konkurenční strategie námi zvolené firmy. Rozebereme stávající strategii pomocí získaných informací. V této práci se budeme zabývat konkurenčním prostředím ve kterém se každá firma nachází. Ve ...
 • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

  Hrochová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Hegerová, Ľudmila
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom na zlepšenie kvality vo výrobnom procese. Na základe poskytnutých informácií sú tu doporučené návrhy a metódy zlepšenia kvality vo výrobel
 • Návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování 

  Nytrová, Jana
  Diplomová práce popisuje současnou situaci podniku na trhu a jeho konkurence. Obsahuje návrh optimální konkurenční strategie pro tržní segment dveřní kování pro ČR, který by vedl k udržení či posílení pozice na trhu.
 • Návrh vylepšení procesů jakosti omezovače dveří pro Škodu Yeti 

  Spěváček, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na jakost výrobku omezovač dveří pro automobil Škoda Yeti, který je vyráběn ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o.. Nejprve je popsána společnost Edscha Bohemia a dále samotný výrobek.Druhá ...
 • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

  Krčálová, Jana
  Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
 • Systém procesních auditů v oblasti zdravotnického průmyslu 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou provádění procesních auditů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků a mající dceřinou společnost v České republice. V práci ...
 • Vliv jakosti poskytovaných služeb na spokojenost zákazníků 

  Zapadlo, Jaroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, co považuje návštěvník pokerového klubu za důležité a co ho motivuje k opětovné návštěvě. Budu tedy provádět měření spokojenosti zákazníků na vybraných faktorech před a po vylepšení ...
 • Vybudování účinného systému Competitive Intelligence ve společnosti XXX 

  Lukáš, Radek
  Tato diplomová se zabývá procesem zvaným Competitice Intelligence a dále jeho vybudováním ve firmě XXX. V první části práce je popsána současná situace firmy a teoretické předpoklady. Ve druhé části práce jsou uvedeny možné ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Dostál, Petr
  Diplomová práce se zabývá zaváděním statistického řízení procesu (SPC) na CNC řezací centrum do mechanické výroby. Jedna část projektu se zabývá sběrem teoretických informací, sledováním procesu a sběrem dat. Druhá část ...
 • Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů 

  Fiala, Milan
  Tato diplomová práce pojednává o zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě RayService, a.s.. Cílem je zavedení uceleného procesního přístupu v práci s dodavateli. Sortiment a množství dodavatelů je nyní ...