Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Simandl, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vávrová, Martina
  Tato diplomová práce zachycuje, popisuje a analyzuje finanční situaci FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006-2009 za pomoci vybraných metod finanční analýzy, analýzy firmy a analýzy okolí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sigmundová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Z Studio s.r.o. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje doporučení a návrhy možných řešení ke zlepšení stávajícího stavu a upevnění ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Srna, Martin
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2005-2008 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šimbera, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti REDA a.s. v letech 2006 – 2008. Bude provedena finanční analýza na základě teoretických poznatků, která nám pomůže vytvořit hodnocení této společnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Křížová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Manclová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Symbol Technologies. Zaměřuje se na výpočet finančních ukazatelů, soustav ukazatelů a hodnocení strategických analýz. Na jejich základech formuluje vhodné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malinová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace společnosti Geoindustrie s.r.o. v letech 2006 – 2009. Za použití vybraných metod finanční analýzy hodnotí finanční zdraví společnosti a na jejich základě formuluje možné ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Zukal, Vít
  Diplomová práce je orientována na zpracování analýzy současného stavu se zaměřením na rozšíření výrobních kapacit podniku. První část mé práce se zaměřuje na teoretický úvod do problematiky, definice základních pojmů a ...
 • Podnikatelský záměr výstavby fotovoltaické elektrárny 

  Svozilová, Petra
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu fotovoltaické elektrárny. Úvodní část práce se věnuje představení podnikatele a analýzou odvětví. Ve druhé části jsou k nalezení teoretická východiska práce. ...