Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh workflow vybraných procesů podniku 

    Novotný, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a workflow ve firmě 2Tom s.r.o. Teoretickou částí nastiňuje současné trendy řízení a metody zvyšování efektivity procesů, provádí analýzu současného stavu ve firmě ...
  • Návrh podnikatelského záměru 

    Král, Michal
    Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro novou stavební společnost, která se bude zabývat komplexní dodávkou a montáží speciálních provětrávaných fasád. Cílem práce je komplexně analyzovat aktuální situaci ...