Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

    Bartošková, Šárka
    Diplomová práce se zabývá organizační kulturou konkrétní společnosti Macco Organiques, s.r.o., identifikuje její slabé stránky a s ohledem na dlouhodobé strategické cíle firmy navrhuje vhodnou změnu organizační kultury. ...