Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Bednář, Jiří
    Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...