Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce na kapitálových trzích pomocí fundamentální analýzy 

    Hovorka, Jan
    Diplomová práce se zabývá predikcí na kapitálových trzích pomocí fundamentální analýzy. Popisuje princip této analýzy a jednotlivé metody pro výpočet vnitřní hodnoty akcií. Praktická část se věnuje fundamentální analýze ...