Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Hrazdil, David
    Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější varianty podnikatelského záměru v oblasti obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny. Analyzuje současný stav v České Republice, široké okolí i ...