Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení kvality výrobního procesu u firmy BONAR a.s 

    Hrochová, Simona
    Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení kvality výrobního procesu firmy BONAR a.s. a předkládá doporučení a návrhy metod pro jeho zlepšení. Navrhovaná část pomocí metod a nástrojů řeší zjištěné neshody ...