Now showing items 1-1 of 1

  • Financování z ESF 

    Hromková, Radka
    Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného způsobu financování záměru obce Březina. Preferována je možnost získání dotace. Shrnuje poznatky o strukturálních fondech, operačních programech České republiky a postup získávání ...