Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení informačních systémů 

    Šrahol, Robert
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy AUDIT BUSINESS SERVICE s r.o. a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou představeny současné používané způsoby a trendy. Praktická část ...