Now showing items 1-2 of 2

  • Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS 

    Čech, Vratislav
    Předmětem práce Problémy vyplývající z rozdílů české účetní legislativy a IFRS je analýza rozdílů ve vykazování účetních informací dle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). První ...
  • Zobrazení rizik v účetnictví společnosti ABC, s.r.o. 

    Janoušková, Petra
    Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky eliminace zatížení výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření je snižován tvorbou rezerv, které vážou finanční zdroje. Rezervy by v souladu se zásadou opatrnosti měly být tvořeny ...