Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybrané firmy 

  Klimeš, Michal
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu společnosti Maxprogres, s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plán. Teoretická část popisuje základní pojmy jako je podnikatelský plán, developerská činnost, brownfields. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzami daného ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...