Now showing items 1-1 of 1

  • Rozdíly mezi českou a slovenskou účetní legislativou 

    Petríková, Monika
    Diplomová práca rieši a analyzuje rozdiely medzi českou a slovenskou účtovnou legislatívou. Porovnáva najmä Zákon o účtovníctve v Českej a Slovenskej republike, České účtovné štandardy a Opatrenie MF SR zaoberajúce sa ...