Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazení rizik v účetnictví společnosti ABC, s.r.o. 

    Janoušková, Petra
    Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky eliminace zatížení výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření je snižován tvorbou rezerv, které vážou finanční zdroje. Rezervy by v souladu se zásadou opatrnosti měly být tvořeny ...