Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bezděková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Kostková, Naděžda
  Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku REHAU, s.r.o. Teoretická část pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou ...
 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Podnikatelský záměr 

  Balcarová, Lucie
  Diplomová práce na téma podnikatelský záměr se zabývá rozšířením nabízeného sortimentu společnosti ABC Wood, spol. s.r.o. Podrobně analyzuje současný stav společnosti z hlediska interního i externího prostředí, ve kterém ...