Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie rozvoje podniku FPO s.r.o. 

    Dobiášková, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na sestavení uceleného popisu strategických dokumentů firmy. Napomáhá udávat jednotný směr, kterým se má společnost ubírat v rámci svojí vize, poslání, firemní identity, cílů a hodnot. Je tedy ...