Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

    Smolík, Kamil
    Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...