Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozvoje marketingových činností firmy 

    Kašpar, Karel
    Diplomová práce se zabývá návrhem reklamní kampaně pro nově uváděnou značku na trh. Na základě shromážděných teoretických východisek, analýzy současného stavu firmy a její konkurence byl vytvořen návrh marketingového a ...