Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace optimalizační metody PSO v podnikatelství 

    Veselý, Filip
    Tato práce se zabývá dvěma optimalizačními problémy, problémem obchodního cestujícího a shlukovou analýzou. Řešení těchto optimalizačních problémů je aplikováno na potřeby společnosti INVEA-TECH. Práce dále stručně popisuje ...