Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh podnikatelského záměru 

    Král, Michal
    Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro novou stavební společnost, která se bude zabývat komplexní dodávkou a montáží speciálních provětrávaných fasád. Cílem práce je komplexně analyzovat aktuální situaci ...