Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán na založení hokejové školy 

    Vlašín, Jan
    Tato diplomová práce představuje návrh podnikatelského záměru na založení hokejové školy. Teoretická část vymezuje pojmy jako podnikatel, podnikání, právní formy podnikání a analyzuje strukturu podnikatelského plánu. V ...