Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě 

    Hlaváč, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje, s důrazem na část vzdělávání zaměstnanců v podniku UNISTAV a. s. V současnosti se stává péče o rozvoj lidských zdrojů jednou z nejdůležitějších činností personální práce. ...