Now showing items 1-1 of 1

  • E-government v podnikatelské sféře 

    Adámek, Jiří
    Práce se zabývá problematikou e-governmentu v rámci České republiky a jeho vlivem na podnikatelskou sféru. Popisuje aktuální situaci a hledá nové možnosti rozšíření a úprav stávajícího systému. Na základě provedených analýz ...