Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení investičního záměru 

  Šmíd, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní společnosti a vyslovení doporučení pro či proti jeho realizaci. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy, hodnocení investic a ...
 • Náklady a jejich vliv na řízení firmy 

  Trtílek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, stanovením nákladových funkcí, hodnocením nákladů a vytvořením modelu nápravy problému. Srovnává teoretické poznatky se skutečností ve společnosti, specifikuje možnosti jejich ...
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...