Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému řízení kvality malého výrobního podniku 

    Kaderková, Marie
    Diplomová práce se zabývá systémem řízení kvality malého výrobního podniku a analyzuje jeho procesy. Návrhy obsažené v praktické části složí jako podklad pro dokumentaci systému řízení kvality dle normy ISO 9001.