Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie firmy 

    Macková, Jana
    Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření, jak docílit možného rozvoje dalších obchodních aktivit.