Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie firmy Nugget 

    Nehyba, Tomáš
    Předmětem této práce je analýza marketingové strategie firmy Nugget a možný návrh marketingové strategie pro následující období. V teoretické části budou popsány teoretické aspekty pro získání potřebných dat. V praktické ...