Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a návrh distribuční B2B, B2C aplikace 

    Novák, Jiří
    Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem distribuční B2B, B2C aplikace. Stěžejní část práce je zaměřena především na návrh vlastností a funkcí aplikace, volbu vhodných technologií a návrh datového skladu. Dále práce ...