Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické metody pro popis provozu restaurace 

    Novotná, Lenka
    Práce je napsána za účelem ukázky využití statistických metod pro popis vývoje ekonomických procesů v podniku. Je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky o regulačních diagramech a časových ...